משלוח עד הבית ב40₪ בלבד

אתר 13 אבניו  13avenue.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המציע לגולשים אקראיים לקבל מידע על מוצרי ושירותי החברה כמו גם להזמין ולרכוש מוצרים ישירות מהאתר.
האתר נמצא בבעלות חברת מ.פ. 13 אבניו בע"מ (להלן:"החברה")  .

הוראות תקנון זה יחולו על כל אינטראקציה של כל גולש/ת בכל עמוד השייך לאתר בין עם בקישור ישיר או בקישור חיצוני ועקיף וכל אינטראקציה שכזו מהווה הסכמה של הגולש לתנאי התקנון, באופן שמסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים ו/או המזמינים באתר, באופן של חוזה מחייב בין הצדדים.

כל פעולה הזמנה ו/או רכישה באתר מהווה הסכמה של הגולש/ת לפעול ולקבל בהתאם להוראות התקנון. מרגע כניסה לאתר כל פעולה שמבוצעת מיד לאחר מכן, מהווה הצהרה של הגולש/ת שקראו את התקנון והסכימו לכל הוראותיו ותנאיו, וכן כי הגולש/ת המבצעים הזמנה הינם לקוחות כשירים שמלאו המשלמים עם אמצעי תשלום בבעלותם.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם בלא חובת יידוע לכל מאן דבעי.

יצוין כי תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד, וייתכנו סטיות מסויימות בין מה שנראה על גבי מסך המחשב לעומת המוצר הסופי שנמסר ללקוח. כמו כן תיאורי המוצרים מכוונים לצורך הענקת תמונה ברורה ומלאה ככל הניתן עבור הגולש/ת, אך ייתכן כי תיאורים מסוימים הינם סובייקטיביים וכן ייתכן כי יופיעו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב ואלו לא יבואו לרועץ כנגד החברה המפעילה את האתר.

ייתכן כי דגמים ו/או מוצרים מסוימים יאזלו מהמלאי של החברה בכל רגע נתון.
ולכן החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל מוצר ו/או דגם המופיע באתר בכל רגע נתון.
כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

לצורך ביצוע הזמנה על הלקוח/ה להזין פרטי מידע בסיסיים לפי דרישת האתר על מנת שתוכל החברה להשלים העסקה ולספק את ההזמנה. הלקוח/ה מתחייבים למלא את פרטיהם באופן מדוייק ונכון, ומבינים כי החיוב יבוצע מיד בתום ההזמנה ובטרם סופקה.
מייל הנשלח ללקוח/ה מיד עם השלמת ההזמנה המבשר על אישור העסקה אינו מהווה ראיה לכך שהעסקה אכן הושלמה, אלא רק שההזמנה נקלטה במערכת הממוחשבת של החברה.

עסקת רכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שחברת 13 אבניו תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על ביצוע החיוב. עסקת הרכישה תושלם רק במעמד מסירת המוצר או מוצרים שהוזמנו ללקוח/ה.
במקרה של מוצר או דגם שאזל מהמלאי או לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, חברת 13 אבניו תודיע ללקוח/ה בהקדם האפשרי על ביטול ההזמנה באמצעות משלוח דוא"ל או שיחה טלפונית. וללקוח/ה לא תהא כל טענה שהיא כנגד החברה.

מובהר כי כל המחירים כוללים מע"מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח.

אבטחת מידע ופרטיות
טעות בפירוט המוצר, תמונות שנועדו להמחשה ולא שיקפו במדויק את המוצר ושימוש במוצר שלא בהתאם להוראות והנחיות המופיעות על טקסט המוצר, כל אלו לא יחייבו את החברה והיא לא תישא באחריות בגין אלו . ובכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

13 אבניו ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) יישמרו במאגר מידע של החברה.

מאגר המידע בין היתר משמש את 13 אבניו או מי מטעמה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, למטרות שיווקיות, פרסום קידום מכירות וכן לצורך פניה לנרשם באופן של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון. והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.  

נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם, או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה, או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב בשירות הלקוחות של 13 אבניו בצור קשר.
או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

13 אבניו עלולה למסור פרטי מידע של לקוחות לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב13 אבניו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי 13 אבניו לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי 13 אבניו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, הינם רכושה הבלעדי של חברת 13 אבניו. אין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, בלא קבלת רשותה המפורשת של 13 אבניו מראש ובכתב.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

Scroll to Top

אנחנו מבינים שאת מחפשת משהו ספציפי...

אנחנו כאן בשביל לעזור...

VIP only

הרשמו ותהנו ממבצעים בלעדיים לחברי מועדון